หลักสิทธิมนุษยชน

หลักสิทธิมนุษยชน

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือว่าพนักงานทุกคนคือสมาชิกครอบครัว STGT เราต่อต้านการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ นอกจากการต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงานในรูปแบบต่างๆ แล้ว เรายังปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน การได้รับคะแนนในระดับสูงสุดจาก Business Social Compliance Initiative หรือ BSCI ในเรื่องการดูแลสวัสดิภาพแรงงานภายใต้มาตรฐานระดับสากลถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของเราอีกด้วย

OUR PRIORITIES

OUR STORIES

สิทธิมนุษยชนและการดูแลบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Our Social Responsibility during Covid-19

กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ศรีตรังโกลฟส์ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต้อนรับเดือนรอมฎอน

ติดต่อเรา