ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง

สถานที่ติดต่อ : อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อีเมล : stgt_ir@sritranggroup.com
โทรศัพท์ : +66 2207 4500 ต่อ 1404
โทรสาร : +66 2108 2244
ติดต่อเรา