เหตุการณ์สำคัญ

A Timeline of our journey

ในปี พ.ศ.2532 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ด้วยวัตถุประสงค์อยากปกป้องทุกสัมผัสด้วยความห่วงใยจากการติดเชื้อต่างๆ และเพื่อสร้างโลกแห่งสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกๆชีวิต

ซึ่งในวันนี้พวกเราเติบโตขึ้นจนก้าวเป็นหนึ่งในองค์กรแห่งการปกป้องมือจากการติดเชื้อในระดับโลก โดยเราสามารถส่งออกถุงมือยางแห่งความห่วงใยได้ครอบคลุมมากกว่า 95 ประเทศทั่วโลก

 • 2531

  5 ธันวาคม
  ถุงมือชิ้นแรก

 • 2532

  9 มกราคม
  วันก่อตั้ง โรงงานหาดใหญ่ อย่างเป็นทางการ

 • 2536

  ตุลาคม

  • เริ่มผลิต และขายถุงมือยางธรรมชาติ แบบไม่มีแป้ง (NR Powerfree)
  • ถุงมือชิ้นที่ 1 พันล้าน ณ ขณะนั้นมี Line ผลิตเพียง 18 Line เท่านั้น
 • 2539

  25 กันยายน
  ได้การรับรอง ISO9001:1994 จาก TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

 • 2542

  • เริ่มผลิต และขายถุงมือยางสังเคราะห์ (NBR)
  • เริ่มก่อสร้าง โรงงานถุงมือ 2 (Line 41-60)
 • 2546

  19 ธันวาคม
  ได้การรับรอง ISO13485:1996 CMDCAS จาก TÜV AMERICA INC.

 • 2548

  เริ่มก่อสร้าง โรงงานถุงมือ 3 (Line 61-78)

 • 2550

  18 พฤศจิกายน
  ได้การรับรอง ISO13485: 2003 จาก TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

  15 มกราคม
  ได้การรับรอง ISO/IEC17025:2005 จาก Bureau of Laboratory Quality Standards Ministry of Public Health

 • 2551

  5 กุมภาพันธ์
  "ได้การรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (Thai GMP) จาก Food and Drug Administration Ministry of Public Health, Thailand สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข"

 • 2552

  เริ่มก่อสร้าง โรงงานถุงมือ 3/2 (Line 79-84)

 • 2554

  10 กันยายน
  วันเริ่มประกอบกิจการ โรงงานถุงมือ สาขาสุราษฎร์ธานี

  25 มีนาคม
  โรงงานถุงมือ สาขาสุราษฎร์ธานี ติดตั้งและเดินครื่องจักรชิ้นแรก และเป็นวันที่ผลิตถุงมือเป็นชิ้นแรกด้วย

 • 2555

  • ก่อสร้างครบ 12 ไลน์ผลิต
  • ได้การรับรอง ISO 9001, ISO13485: 2003 จาก TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
 • 2556

  ก่อสร้างครบ 14 ไลน์ผลิต

  22 มกราคม
  "โรงงานถุงมือ สาขาสุราษฎร์ธานี ได้การรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (Thai GMP) จาก Food and Drug Administration Ministry of Public Health, Thailand สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข"

 • 2557

  กุมภาพันธ์
  ส่งถุงมือออกครบ 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศที่ 100 คือ ประเทศ Ecuador

 • 2558

  16 ธันวาคม
  โรงงานถุงมือ สาขาหาดใหญ่ และ สาขาสุราษฎร์ธานี ได้การรับรอง MDD จาก Medical Device Safety Service

  14 สิงหาคม
  โรงงานถุงมือ สาขาหาดใหญ่ ได้การรับรอง ISO 22000:2005 จาก TÜV SÜV Managememt Service GmbH

  7 พฤษภาคม
  โรงงานถุงมือ สาขาหาดใหญ่ และ สาขาสุราษฎร์ธานี ได้การรับรอง PPE จาก SATRA TECHNOLOGY

 • 2559

  22 มิถุนายน
  โรงงานถุงมือ สาขาสุราษฎร์ธานี ได้การรับรอง ISO/IEC17025:2005 จาก Bureau of Laboratory Quality Standards Ministry of Public Health

 • 2560

  13 มิถุนายน
  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี ได้การรับรอง ISO 14001:2015 จาก TÜV SUD ASIA Pacific TÜD SUD Group

  16 มีนาคม
  เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • 2561

  5 ตุลาคม
  ลงเสาเอก บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่

  31 มีนาคม
  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างครบ 21 ไลน์ผลิต

  11 กุมภาพันธ์
  ลงเสาเอก บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ โรง 3/3 (Line 85-90)

 • 2562

  1 เมษายน
  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“STA”) ประกาศแจ้งการควบบริษัทระหว่าง ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“STGT”) และ บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน) (“TK”) ซึ่งบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทมีชื่อว่า “บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

ติดต่อเรา