หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

Stock Price

ปรับปรุงเมื่อ : 27 ก.ค. 2564 16:38
SET : STGT
37.25 THB
เปลี่ยนแปลง (%) :
-0.75 (-1.97%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
34,031,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
36.75 - 37.75

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูเพิ่มเติม

รายได้จากการขาย

+9.15%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

-37.46%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
อัตรากำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

+24.07%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
สินทรัพย์รวม

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด
21 ก.ค. 2564
แจ้งความคืบหน้าของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปีที่ 1 ภายใต้โครงการ STGT ESOP
21 ก.ค. 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ STGT เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
15 ก.ค. 2564
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) ภายใต้โครงการ STGT ESOP
05 ก.ค. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย และระยะเวลาเสนอขาย สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

No upcoming events

ดาวน์โหลดเอกสาร

Introductory Document

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564

Factsheet Q1/2564

ขั้นตอนการโอนหุ้นระหว่างประเทศ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์กรุณาติดต่อ
ติดต่อเรา