หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

Stock Price

ปรับปรุงเมื่อ : 15 ม.ค. 2564 16:38
SET : STGT
37.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%) :
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
8,275,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
36.75 - 37.25

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูเพิ่มเติม

รายได้จากการขาย

+9.15%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

-37.46%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
อัตรากำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

+24.07%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
สินทรัพย์รวม

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด
08 ม.ค. 2564
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29 ธ.ค. 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข)
29 ธ.ค. 2563
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ STGT
28 ธ.ค. 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

No upcoming events

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563

Factsheet Q3/2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์กรุณาติดต่อ
ติดต่อเรา