หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

Stock Price

ปรับปรุงเมื่อ : 16 เม.ย. 2564 16:50
SET : STGT
44.25 THB
เปลี่ยนแปลง (%) :
+0.75 (1.72%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
34,915,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
43.75 - 44.75

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูเพิ่มเติม

รายได้จากการขาย

+9.15%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

-37.46%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
อัตรากำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

+24.07%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
สินทรัพย์รวม

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด
02 เม.ย. 2564
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
01 มี.ค. 2564
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 ก.พ. 2564
ชี้แจงเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิตถุงมือยางของบริษัทฯ สาขาสุราษฎร์ธานี 2
16 ก.พ. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

No upcoming events

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวน

งบการเงินประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

Factsheet Q4/2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์กรุณาติดต่อ
ติดต่อเรา