หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

Stock Price

ปรับปรุงเมื่อ : 21 ต.ค. 2564 16:50
SET : STGT
32.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%) :
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
19,373,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
31.75 - 32.50

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด
14 ต.ค. 2564
แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
07 ต.ค. 2564
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
24 ส.ค. 2564
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศสิงคโปร์
11 ส.ค. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขเพิ่มเติม))

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

No upcoming events

ดาวน์โหลดเอกสาร

Introductory Document

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564

Factsheet Q2/2564

ขั้นตอนการโอนหุ้นระหว่างประเทศ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์กรุณาติดต่อ
ติดต่อเรา