การปลูกต้นยางพารา

การปลูกต้นยางพารา ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ของโลก

ต้นยางพารา แหล่งกำเนิดของน้ำยาง อันเป็นวัตถุดิบหลักของน้ำยางข้น ยางแท่ง และยางแผ่น ซึ่งน้ำยางข้น คือหัวใจสำคัญของถุงมือยางธรรมชาติทุกชนิดตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตอีกมากมาย เช่นเดียวกับ ยางแท่ง และยางแผ่นที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมล้อยาง จึงสามารถกล่าวได้ว่า ต้นไม้ที่น่ามหัศจรรย์เหล่านี้ได้ช่วยปกป้องเราและขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวต่อไป

กลุ่มบริษัทศรีตรัง เราเชื่อว่าน้ำยางธรรมชาติเปรียบเสมือนสายเลือดของเรา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษัทศรีตรังได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาน้ำยางธรรมชาติ ไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพและสูตรในการผลิตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราที่พร้อม “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” สู่ทุกชีวิตทั่วโลก

การเพาะพันธุ์ยาง

น้ำยางทุกหยดได้รับการควบคุมอย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่มีกลยุทธ์ในการเป็นองค์กรแห่งยางสีเขียว (Green Rubber Company) ดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์สีเขียว
  2. กระบวนการผลิตสีเขียว
  3. การสรรหาวัตุดิบสีเขียว
  4. บริษัทสีเขียว

โรงงานน้ำยางข้นของกลุ่มบริษัทศรีตรังทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งน้ำยางและแหล่งผลิตวัตถุดิบยางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก

NATUTEX

นาทูเท็กซ์ (NATUTEX) คือน้ำยางสูตรพิเศษที่กลุ่มบริษัทศรีตรังออกแบบและพัฒนามาเพื่อใช้ในการผลิต “ถุงมือแห่งชีวิต” ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะ

เราเข้าใจและใส่ใจในทุกรายละเอียดของน้ำยางสด ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ต้นยางที่เหมาะสมที่สุด การเลือกพื้นที่เพาะปลูกที่มีอากาศที่ดีและให้สารอาหารได้ครบถ้วนที่สุด จนไปถึงทีมงานนักการเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกและเก็บเกี่ยวที่มีมาตรฐานระดับสากล ความยั่งยืนของวัตถุดิบเป็นหัวใจหลักของ นาทูเท็กซ์ (NATUTEX) เราจึงเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการสวนยางที่ได้มาตรฐานสากล มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหาอุปกรณ์และดูแลความปลอดภัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการใช้พลังงานสะอาดจากชีวมวลในกระบวนการผลิตทำให้ถุงมือยางของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมที่จะ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ไปพร้อมกับการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปีของ กลุ่มบริษัทศรีตรัง เราได้ทุ่มเทกายและใจในการวิจัยและพัฒนาสูตรน้ำยางชนิดพิเศษ นาทูเท็กซ์ (NATUTEX) ที่เสริมสร้างให้ถุงมือยางมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น สวมใส่สบาย นุ่มมือ มีพื้นผิวที่สามารถยึดจับเครื่องมือต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีค่าโปรตีนที่ต่ำกว่ายางธรรมชาติทั่วไป และเหนือสิ่งอื่นใด คือ เป็นถุงมือยางที่มีความยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อย่างแท้จริง

ค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นยางพาราที่กลุ่มบริษัทศรีตรัง (www.sritranggroup.com)

อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อเรา