การปลูกต้นยางพารา

การปลูกต้นยางพารา ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ของโลก

ต้ต้นยางพารา แหล่งกำเนิดของน้ำยาง อันเป็นวัตถุดิบหลักของน้ำยางข้น ยางแท่ง และยางแผ่น ซึ่งน้ำยางข้น คือหัวใจสำคัญของถุงมือยางธรรมชาติทุกชนิดตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตอีกมากมาย เช่นเดียวกับ ยางแท่ง และยางแผ่นที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมล้อยาง จึงสามารถกล่าวได้ว่า ต้นไม้ที่น่ามหัศจรรย์เหล่านี้ได้ช่วยปกป้องเราและขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวต่อไป

กลุ่มบริษัทศรีตรัง เราเชื่อว่าน้ำยางธรรมชาติเปรียบเสมือนสายเลือดของเรา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษัทศรีตรังได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาน้ำยางธรรมชาติ ไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพและสูตรในการผลิตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราที่พร้อม “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” สู่ทุกชีวิตทั่วโลก

การเพาะพันธุ์ยาง

น้ำยางทุกหยดได้รับการควบคุมอย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่มีกลยุทธ์ในการเป็นองค์กรแห่งยางสีเขียว (Green Rubber Company) ดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์สีเขียว
  2. กระบวนการผลิตสีเขียว
  3. การสรรหาวัตุดิบสีเขียว
  4. บริษัทสีเขียว

โรงงานน้ำยางข้นของกลุ่มบริษัทศรีตรังทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งน้ำยางและแหล่งผลิตวัตถุดิบยางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ติดต่อเรา