ผลิตภัณฑ์ ของเรา

ถุงมือยางธรรมชาติทางการแพทย์แบบมีแป้ง

ถุงมือยางธรรมชาติทางการแพทย์แบบไม่มีแป้ง

ถุงมือยางสังเคราะห์ทางการแพทย์แบบไม่มีแป้ง

ถุงมือยางทางการแพทย์แบบปราศจากเชื้อด้วยรังสีแกมมา

วิสัยทัศน์

ส่งมอบการ สู่ทุกชีวิตทั่วโลก

เรามุ่งเน้น
รู้จักเรา STGT

รู้จักเรา STGT

ก่อตั้ง 2532
กำลังผลิต
33,000 ล้านชิ้น
ต่อปี
3
โรงงานผลิต
สำนักงาน
5
แห่ง
วิสัยทัศน์
ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย

ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย : มากกว่า 95 ประเทศทั่วโลก

รู้จักเรา STGT
เรามุ่งเน้น

เรามุ่งเน้น

ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย
วิสัยทัศน์

เพราะทุกสัมผัสนั้นมีความหมายต่อชีวิต

จากวันแรกของชีวิตที่ลืมตาบนโลกที่สวยงาม ถุงมือยาง คือสัมผัสแรกที่เราได้รับรู้และปกป้องเราไปสู่อ้อมกอดของแม่ จวบจนทุกๆ วันที่เราเติบโตมา ถุงมือยางยังช่วยปกป้องเราไปพร้อมกับทุกช่วงเวลาในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ อาหาร และงานด้านอื่นๆ ที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุก วันด้วยความห่วงใย

ค้นพบ STGT

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีทันสมัยและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำให้เรามีทีมวิศวกรที่สามารถเป็นต้นแบบของการสร้างเครื่องจักรและการออกแบบการผลิตถุงมือยางที่มีความทันสมัยได้มาตรฐาน ซึ่งกระบวนการผลิตของเรามีความยืดหยุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถมั่นใจถึงเรื่องคุณภาพในการปกป้องมือได้สูง และสร้างความพึงพอใจตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าของเราได้ทั่วโลก

สำรวจเทคโนโลยีของ STGT

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สิ่งที่เราให้ความสำคัญ คือการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย”
ไปพร้อมกับการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน

เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

เดินทางไปกับสัมผัสแห่งรักของเรา

Investor Corner

ข่าว

ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

30 พ.ย. 2563
แจ้งมติเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการ การซื้อหุ้นสามัญ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวโยง การเปลี่ยนแปลงพาร์ การจ่ายปันผลระหว่างกาล ศึกษาการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด SGX และกำหนดวันประชุม EGM (เพิ่มเติมข้อมูล 3)
30 พ.ย. 2563
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

พบกับพวกเราที่

ติดต่อเรา