รายชื่อนักวิเคราะห์

 • ASIA WEALTH
  Benjaphol Suthwanish
  02-680-5042
 • Phillip
  Naree Apisawaittakan
  02-635-1700 Ext. 484
 • NOMURA
  Ploenjai Jirajarus
  02-638-5772
 • Yuanta
  Theethanat Jindarat
  02-009-8071
 • AIRA
  Saranyou Suebsureekul
  02-268-1717 Ext. 151
 • Asia Plus
  Anakepong Putthapibal
  02-680-1229
 • Maybank
  Jaroonpan Wattanawong
  02-658-6300 Ext. 1404
 • Finansia
  Suwat Sinsadok
  02-611-3562
 • Kasikorn
  Tan Chirasittikorn
  02-796-0011
 • Krungsri
  Adisak Prombun
  06 5661 6169
 • KTBST
  Amnart Ngosawang
  02-684-1111
 • Credit Suisse
  Joanna Cheah, CFA
  60 3 2723 2081
 • CLSA
  Stephanie Cheah
  60 3 2056 7873
 • DBS Vickers Securities
  Duladeth Bik, CFA
  02-857-7833
 • Citi Securities
  Megat Fais
  60 3 2383 2940
 • JP Morgan Securities (Malaysia) Sdn. Bhd. (18146-x)
  Sean Teo, CFA
  60-3 2718 0761
ติดต่อเรา