วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ส่งมอบการ สู่ทุกชีวิตทั่วโลก

เพราะ “ถุงมือยาง” คือ สัมผัสแรกสำหรับหลากหลายชีวิต และเป็นส่วนสำคัญในทุกช่วงเวลาของการดำเนินชีวิต

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการมุ่งพัฒนาถุงมือยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (ชนิดใช้แล้วทิ้ง) ให้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายอันเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการแพทย์ ด้านอาหาร โภชนาการ ความงาม และอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ อีกหลากหลาย ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานวิจัยที่มีความหลากหลายและใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง สู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดจำหน่ายสู่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ผสานกับการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อให้ได้ถุงมือยางที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการใช้งานที่หลากหลายตามมาตรฐานแต่ละประเทศ ภายใต้ประสิทธิภาพสูงสุดของต้นทุนการผลิต สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ธนาคาร รวมถึงการสร้างกำไรและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกชีวิตในห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยการส่งเสริมการใช้น้ำยางในประเทศเพื่อเพิ่มอุปสงค์ภาคการผลิตยางธรรมชาติอันเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศ ให้ความสำคัญและตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค อีกทั้ง ยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน บริษัทฯ ผลักดันองค์กรให้ก้าวสู่บริษัทแห่งความยั่งยืนในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ “ถุงมือแห่งชีวิต” ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิต ด้วยปณิธานที่พร้อมจะ “ส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัสด้วยความห่วงใย สู่ทุกชีวิตทั่วโลก”

พันธกิจ

ขอให้ทุกท่านรักษาตัว และ มีสุขภาพที่ดี

ปี 2564 ถือเป็นปีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง และ เรายังคงวางเป้าหมายในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

โควิด-19 จะยังคงอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งเราก็กำลังเรียนรู้วิธีการจัดการและการดำรงชีวิตไปพร้อมกับมัน ไม่ว่าจะด้วยการฉีดวัคซีนหรือการปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ โดยพนักงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังมากกว่า 90% ได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มเรียบร้อยแล้ว และเรายังเดินหน้าด้วยการเริ่มบูสเตอร์หรือการให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ต่อไป ซึ่งทั้งหมดควรจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทศรีตรังปลอดภัยและมีสุขภาพดี


การมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ถือเป็นโอกาสที่เราจะนำมาใช้ในการเร่งความเร็วและขยายการดำเนินงานและธุรกิจ เพื่อเติบโตขึ้นสู่ระดับถัดไป

ติดต่อเรา