วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ส่งมอบการ สู่ทุกชีวิตทั่วโลก

เพราะ “ถุงมือยาง” คือ สัมผัสแรกสำหรับหลากหลายชีวิต และเป็นส่วนสำคัญในทุกช่วงเวลาของการดำเนินชีวิต

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการมุ่งพัฒนาถุงมือยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (ชนิดใช้แล้วทิ้ง) ให้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายอันเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการแพทย์ ด้านอาหาร โภชนาการ ความงาม และอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ อีกหลากหลาย ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานวิจัยที่มีความหลากหลายและใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง สู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดจำหน่ายสู่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ผสานกับการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อให้ได้ถุงมือยางที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการใช้งานที่หลากหลายตามมาตรฐานแต่ละประเทศ ภายใต้ประสิทธิภาพสูงสุดของต้นทุนการผลิต สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ธนาคาร รวมถึงการสร้างกำไรและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกชีวิตในห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยการส่งเสริมการใช้น้ำยางในประเทศเพื่อเพิ่มอุปสงค์ภาคการผลิตยางธรรมชาติอันเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศ ให้ความสำคัญและตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค อีกทั้ง ยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน บริษัทฯ ผลักดันองค์กรให้ก้าวสู่บริษัทแห่งความยั่งยืนในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ “ถุงมือแห่งชีวิต” ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิต ด้วยปณิธานที่พร้อมจะ “ส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัสด้วยความห่วงใย สู่ทุกชีวิตทั่วโลก”

พันธกิจ

“โลกใหม่”

Covid-19 ได้เปลี่ยนแปลงโลกในหลากหลายด้าน การปิดประเทศ พรมแดน และการล็อคดาวน์ ทำให้การหมุนเวียนเศรษฐกิจหยุดชะงัก ฟันเฟืองของเศรษฐกิจในทุกระดับไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้เช่นเดิม ซึ่งถือเป็นการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง การแพร่ระบาดของไวรัสนี้ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง ประชากรทุกระดับประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต ตัวเลขผู้ว่างงานสูงขึ้นจนเป็นตัวเลขประวัติการณ์ใหม่ ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือบัณฑิตจบใหม่จะมีโอกาสหางานทำได้ยากมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยอายุ 20 ถึง 24 ปี เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีความจำเป็นเร่งรีบใดๆที่จะเพิ่มและสรรหาพนักงานใหม่

ความยากลำบากในการดำรงชีวิตเลี้ยงดูปากท้องจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ จากทุกแรงงานสารทิศ ความหวังของการแก้ปัญหาความยากลำบากนี้ไม่สามารถรอปาฏิหาริย์จากใครได้เลย หากแต่เราเองในฐานะบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจต้องยื่นมือให้ความช่วยเหลือและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

เทคโนโลยียังถือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเสมอและเรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันเราถือเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้นเราจึงมีศักยภาพในการเปิดรับการเพิ่มพูนความแข็งแกร่งขององค์กรจากการดึงความสามารถของคนรุ่นใหม่เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

รัฐบาลได้เปิดตัวโครงการที่กระตุ้นการจ้างงานสำหรับบัณฑิตใหม่ เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลัง เราหวังว่าคนรุ่นใหม่จะสามารถผลักดันการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) , หุ่นยนต์ , เซ็นเซอร์ และระบบดิจิทัลมาเพื่อยกระดับการผลิตให้ก้าวหน้าขึ้น

เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับความใส่ใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่เราได้ยึดมั่นเสมอมาและจะรักษาไว้ตลอดไป

ติดต่อเรา