รางวัล

รางวัล

2563 สถานประกอบการตัวอย่างที่จ้างงานคนพิการ

2563 สถานประกอบการตัวอย่างที่จ้างงานคนพิการ

 “Best of The Best” อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563

“Best of The Best” อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563

รางวัลการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับทอง

รางวัลการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับทอง

2019 องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2562

2019 องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2562

2019 CSR-DIW CONTINUOUS

2019 CSR-DIW CONTINUOUS

2019 4 year continuous Thai FDA Quality Award

2019 4 year continuous Thai FDA Quality Award

2019 องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2562

2019 องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2562

2561 Prime Minister Industry Outstanding Quality management  Award

2561 Prime Minister Industry Outstanding Quality management Award

2561 Prime Minister Best Exporter award

2561 Prime Minister Best Exporter award

ติดต่อเรา