รางวัล

รางวัล

รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

2020 CSR-DIW Award

2020 CSR-DIW Award

2020 Outstanding Social Activity Award

2020 Outstanding Social Activity Award

2563 สถานประกอบการตัวอย่างที่จ้างงานคนพิการ

2563 สถานประกอบการตัวอย่างที่จ้างงานคนพิการ

 “Best of The Best” อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563

“Best of The Best” อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563

2019 Environmental Governance award

2019 Environmental Governance award

รางวัลการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับทอง

รางวัลการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับทอง

2019 องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2562

2019 องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2562

2019 CSR-DIW CONTINUOUS

2019 CSR-DIW CONTINUOUS

ติดต่อเรา