รางวัล

รางวัล

“Best of The Best” อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564

“Best of The Best” อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564

องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2563

องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2563

รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

2020 CSR-DIW Award

2020 CSR-DIW Award

 2563 องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี 2563

2563 องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี 2563

 “Best of The Best” อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563

“Best of The Best” อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563

2019 Environmental Governance award

2019 Environmental Governance award

รางวัลการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับทอง

รางวัลการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับทอง

2019 องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2562

2019 องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2562

ติดต่อเรา