ถุงมือยางธรรมชาติทางการแพทย์แบบมีแป้ง

ค้นพบความพิเศษของเรา

ในฐานะที่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตยางธรรมชาติแบบครบวงจร น้ำยางจึงเปรียบเสมือนเลือดของบริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราที่มีมายาวนาน พวกเราไม่เคยหยุดนิ่งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตั้งแต่คุณภาพน้ำยางสูตรปริมาณโปรตีนต่ำ การคัดสรรยางสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ จนไปถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย.

เราได้กำหนดมาตรฐานของเราให้สูง ทั้งในด้านคุณภาพและการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการของพวกเรา คือ ส่งมอบการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ในระดับสากล

ถุงมือยางธรรมชาติทางการแพทย์แบบมีแป้ง

ถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้งได้เกิดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรามามากกว่า 100 ปี ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา และยังคงคอยปกป้องผู้คนทั่วโลกในทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใยจนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันถุงมือยางธรรมชาติได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจากสมัยก่อน ซึ่ง STGT ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตถุงมือยางระดับโลก ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความตั้งใจในการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบน้ำยางตลอดจนประสบการณ์ในการผลิตถุงมือยางของเรา ซึ่งพวกเรามอบความสะดวกสบายที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเพื่อเป็นมรดกและส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใยในระดับสากลต่อไป

ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้งพื้นฐานของเรา

ถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้งและไม่มีแป้งของพวกเราออกแบบมาเพื่อรองรับและตอบสนองการใช้งานต่างๆของผู้ใช้ ได้อย่างครอบคลุม สามารถใช้ได้ตั้งแต่งานทางการแพทย์ จนไปถึงงานด้านอาหาร งานอุตสาหกรรม และงานด้านอื่นๆ ที่ต้องการการปกป้องมือ

ติดต่อเรา