ภาพรวมบริษัท

เราคือ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพราะทุกสัมผัสนั้นมีความหมายต่อชีวิต จากวันแรกของชีวิตที่ลืมตาบนโลกที่สวยงาม ถุงมือยาง คือสัมผัสแรกที่เราได้รับรู้และปกป้องเราไปสู่อ้อมกอดของแม่ จวบจนทุกๆ วันที่เราเติบโตมา ถุงมือยางยังช่วยปกป้องเราไปพร้อมกับทุกช่วงเวลาในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ อาหาร และงานด้านอื่นๆ ที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆ วันด้วยความห่วงใย

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทุกสัมผัสในการใช้ชีวิตมาโดยตลอด ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตั้งแต่ปี2532 บริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ จึงมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทกับทุกความเป็นไปได้ ในการผลิตถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห์ โดยใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง และการมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญพร้อมพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ จึงสามารถผลิต “ถุงมือแห่งชีวิต” ที่มีคุณภาพเพื่อปกป้องทุกสัมผัสด้วยความห่วงใย

ก่อตั้ง
2532
กำลังผลิต
41,500
ล้านชิ้นต่อปี
6
โรงงานผลิต
ส่งออกมากกว่า
170+
ประเทศ
ผู้ผลิต
ถุงมือยางอันดับ1
ของประเทศไทย

ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ผลิตถุงมือยาง แต่เราเป็นส่วนหนึ่งใน “บริษัทยางธรรมชาติแบบครบวงจร”

เราเอาใจใส่ ดูแลในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปสู่กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลไปถึงการส่งมอบถุงมือยางที่มีคุณภาพให้ลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วโลก

เราออกแบบถุงมือเพื่ออนาคต

เรามีผลิตภัณฑ์ถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางสังเคราะห์ ที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล ทั้งแบบมีแป้งและไม่มีแป้ง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งานเฉพาะทางด้านการแพทย์ และงานอเนกประสงค์ต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพและยา , ด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็น การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร และ งานที่ต้องคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

ความสำเร็จของเรามาจากความทุ่มเทของครอบครัว STGT

เพราะพนักงาน STGT ทุกคนคือครอบครัวของเรา ซึ่งครอบครัวSTGT ทุกคนล้วนมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญจากความหลากหลายของทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติและศาสนา รวมถึงผู้ทีมีความบกพร่องทางร่างกาย เราถือว่าพนักงาน STGT ทุกคนมีคุณค่าและเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทสู่ความสำเร็จ พวกเรามีความภาคภูมิใจในความแตกต่าง ศักยภาพและความตั้งใจของพนักงานทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันคิดและสรรสร้างผลิตภัณฑ์ “ถุงมือแห่งชีวิต” อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยปณิธานเดียวกันที่พร้อมจะปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางการดำเนินงานของ STGT

ในปี พ.ศ.2532 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ด้วยวัตถุประสงค์อยากปกป้องทุกสัมผัสด้วยความห่วงใยจากการติดเชื้อต่างๆ และเพื่อสร้างโลกแห่งสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกๆชีวิต ซึ่งในวันนี้พวกเราเติบโตขึ้นจนก้าวเป็นหนึ่งในองค์กรแห่งการปกป้องมือจากการติดเชื้อในระดับโลก โดยเราสามารถส่งออกถุงมือยางแห่งความห่วงใยได้ครอบคลุมมากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อเรา