ภาพรวมด้านความยั่งยืน

สิ่งที่เราให้ความสำคัญ คือการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย”ไปพร้อมกับการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน

เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเราให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งไม่เพียงเฉพาะแค่ “เพื่อนมนุษย์”เท่านั้นที่เราใส่ใจ แต่เรายังใส่ใจไปถึง “ทุกชีวิต” บนโลกที่สวยงามอีกด้วย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสมที่จะเรียกได้ว่า “ถุงมือแห่งชีวิต”

โครงการเพื่อความยั่งยืน

เราเชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราสร้างการเติบโตโดยคำนึงถึงผลกระทบทางบวกด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจด้วยความถูกต้อง

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน และการทำการค้าที่เป็นธรรม

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เราดำเนินงานด้วยมาตรฐานที่สูงสุดเพื่อให้คู่ค้าของเรายึดมั่นดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับหลักการของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ความใส่ใจเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ การ“ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ของเราเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาวัตถุดิบอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนจนถึงการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากความใส่ใจในกระบวนการผลิตแล้ว บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังใส่ใจและให้ความสำคัญกับการผลิตด้วยระบบพลังงานชีวมวล รวมถึงการจัดการของเสีย และการมุ่งสู่การเป็นโรงงานสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และชุมชนบริเวณรอบโรงงานของเรา

อ่านเพิ่มเติม

หลักสิทธิมนุษยชน

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือว่าพนักงานทุกคนคือสมาชิกครอบครัว STGT เราต่อต้านการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ นอกจากการต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงานในรูปแบบต่างๆ แล้ว เรายังปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน การได้รับคะแนนในระดับสูงสุดจาก Business Social Compliance Initiative หรือ BSCI ในเรื่องการดูแลสวัสดิภาพแรงงานภายใต้มาตรฐานระดับสากลถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของเราอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

แบ่งปันสัมผัสแห่งรัก

ที่ STGT เราไม่เพียงแต่ผลิตถุงมือแห่งชีวิตเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าทั่วโลกแล้ว เรายังเป็นมุ่งมั่นและสนับสนุนผลักดันการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อสังคมและโลกที่ดีขึ้นร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

สวัสดิภาพสัตว์

ที่ STGT เราเห็นคุณค่าและรักสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ พวกเรามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ด้วยการส่งมอบการแบ่งปันและความห่วงใยต่อสรรพสัตว์ทุกชีวิตบนโลก ที่พิการ ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้ายผ่านการการบริจาคและการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา

อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อเรา