ภาพรวมด้านความยั่งยืน

สิ่งที่เราให้ความสำคัญ คือการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย”ไปพร้อมกับการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน

เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเราให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งไม่เพียงเฉพาะแค่ “เพื่อนมนุษย์”เท่านั้นที่เราใส่ใจ แต่เรายังใส่ใจไปถึง “ทุกชีวิต” บนโลกที่สวยงามอีกด้วย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสมที่จะเรียกได้ว่า “ถุงมือแห่งชีวิต”

โครงการเพื่อความยั่งยืน

เราเชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราสร้างการเติบโตโดยคำนึงถึงผลกระทบทางบวกด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจด้วยความถูกต้อง

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อชาวสวน และการทำการค้าที่เป็นธรรม

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เราดำเนินงานด้วยมาตรฐานที่สูงซึ่งรวมถึงซัพพลายเออร์ของเราจะต้องดำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ใส่ใจเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์ทางธุรกิจตามหลักการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ของพวกเรา STGT

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจาก บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะใส่ใจในกระบวนการผลิตแล้ว เรายังใส่ใจและให้ความสำคัญถึงการลงทุนด้านระบบพลังงานชีวมวล ,การจัดการของเสีย และการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อม และพนักงานภายในโรงงานตลอดคนในชุมชนบริเวณรอบโรงงานของเราจะมีสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

หลักสิทธิมนุษยชน

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือว่าพนักงานของพวกเราทุกคน คือสมาชิกครอบครัว STGT เราจึงมุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็ก การละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานอื่นๆ โดยเราปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เคารพสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนตามตามหลักการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ของพวกเรา STGT

และนอกจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว STGT เรายังเข้าร่วมแนวทางปฏิบัติของโครงการ Business Social Compliance Initiative หรือ BSCI โครงการริเริ่มที่ขับเคลื่อนโดยธุรกิจชั้นนำสำหรับบริษัทต่างๆ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานในโรงงานทั่วโลกให้ดีขึ้นอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

แบ่งปันสัมผัสแห่งรัก

ที่ STGT นอกจากการผลิตผลิตภัณฑ์ถุงมือแห่งชีวิตเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าทั่วโลกแล้ว เรายังเป็นส่วนสำคัญในการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิของสัตว์

ที่ STGT เราเห็นคุณค่าและรักสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกมหัศจรรย์ใบนี้ พวกเรามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ด้วยการส่งมอบถุงมือแห่งชีวิตให้กับทุกชีวิตบนโลก ไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆ ที่พิการหรือถูกทำร้าย นอกจากนี้เรายังร่วมบริจาคและสนับสนุนมูลนิธิสัตว์จรจัด และมูลนิธิสัตว์ป่าต่างๆ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเรา STGT ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสรรสร้างโลกนี้ให้ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อเรา