ใบรับรอง


ใบรับรอง

ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความเชี่ยวชาญในการทำงานที่มีเป้าหมายในการสร้างธุรกิจถุงมือยางแบบยั่งยืน บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจที่ได้รับใบรับรอง ประกาศนียบัตร และรางวัลต่างๆ มากมายจากหลายสาขาในด้านต่างๆ และหลากหลายสถาบันที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Factory Management Certificate

ISO 22000

ISO 9001:2015

DIN EN ISO 13485:2016

ISO 13485:2016

ISO 22000:2005

ISO 17025:2005

GMP

PPE (EU) 2016/425 Module D

PPE Articla 11B EC

Product Certificates (Medical)

TISI

MDD 93/42/EEC Class I

MDD 93/42/EEC Class I Sterile

Product Certificates (Industrial)

PPE (EU) 2016/425 Category III

Sustainability Certificates

ISO 14001:2015

Business Social Compliance Initiative

Green Industry

ECOVADIS

Environmental Good Governance

HALAL

ติดต่อเรา