หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

Stock Price

ปรับปรุงเมื่อ : 05 มี.ค. 2564 16:36
SET : STGT
40.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%) :
+0.25 (0.63%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
27,047,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
39.50 - 40.25

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูเพิ่มเติม

รายได้จากการขาย

+9.15%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

-37.46%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
อัตรากำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

+24.07%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
สินทรัพย์รวม

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด
01 มี.ค. 2564
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 ก.พ. 2564
ชี้แจงเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิตถุงมือยางของบริษัทฯ สาขาสุราษฎร์ธานี 2
16 ก.พ. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
16 ก.พ. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การจ่ายเงินปันผล และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

No upcoming events

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวน

งบการเงินประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

Factsheet Q3/2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์กรุณาติดต่อ
ติดต่อเรา