หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

Stock Price

ปรับปรุงเมื่อ : 11 ส.ค. 2565 16:49
SET : STGT
16.10 THB
เปลี่ยนแปลง (%) :
+0.10 (0.63%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
21,534,436
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.90 - 16.70

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด
10 ส.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

No upcoming events

ดาวน์โหลดเอกสาร

Introductory Document

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565

Factsheet Q1/2565

ขั้นตอนการโอนหุ้นระหว่างประเทศ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์กรุณาติดต่อ
ติดต่อเรา