หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

Stock Price

ปรับปรุงเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563 16:38
SET : STGT
75.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%) :
+0.75 (1.01%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
14,793,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
74.25 - 75.50

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ดูเพิ่มเติม

รายได้จากการขาย

+9.15%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
รายได้จากการขาย

กำไรสุทธิ

-37.46%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
อัตรากำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

+24.07%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
สินทรัพย์รวม

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2563
แจ้งมติเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการ การซื้อหุ้นสามัญ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวโยง การเปลี่ยนแปลงพาร์ การจ่ายปันผลระหว่างกาล ศึกษาการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด SGX และกำหนดวันประชุม EGM (เพิ่มเติมข้อมูล 3)
30 พ.ย. 2563
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
24 พ.ย. 2563
แจ้งมติเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการ การซื้อหุ้นสามัญ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวโยง การเปลี่ยนแปลงพาร์ การจ่ายปันผลระหว่างกาล ศึกษาการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด SGX และกำหนดวันประชุม EGM (เพิ่มเติมข้อมูล 2)
16 พ.ย. 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

No upcoming events

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563

Factsheet Q2/2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์กรุณาติดต่อ
ติดต่อเรา