ศรีตรังโกลฟส์ ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ใน โครงการ “พัฒนาฝายน้ำล้นชุมชนบ้านบางหมากน้อย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT จัดโครงการพัฒนาฝายน้ำล้นชุมชนบ้านบางหมากน้อย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ บริเวณฝายน้ำล้นชุมชนบ้านบางหมากน้อย ต.ควรธานี อ.กันตัง จ.ตรัง โดยในงานมีการแจกถุงมือยางศรีตรังโกลฟส์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสำหรับใช้สวมใส่ขณะทำกิจกรรมลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ อาทิ ไม้ดอกและไม้ประดับ พร้อมทั้งปรับหน้าดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่บริเวณชุมชนโดยรอบ รวมไปถึงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เพื่อส่งมอบสัมผัสแห่งรัก อากาศบริสุทธิ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแก่โลกใบนี้

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนทั้งพนักงาน ชาวบ้านและเด็กๆ ในชุมชน ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่ส่งต่อให้กันตามแนวทางความยั่งยืนด้านการแบ่งปันรักให้ชุมชน (Sharing Love to Communities) ของทางบริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ พร้อมช่วยสร้างความสุขของคนในชุมชนและสังคมไปอย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา