STGT เผยผลสุ่มตรวจโควิด-19 ไร้ผู้ติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ของจังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ, สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพะตง และคณะแพทย์จากโรงพยาบาลหาดใหญ่

โดยมีพนักงานจากศรีตรังโกลฟส์เข้าทำการ Swap Test จำนวน 460 คน ผลปรากฏว่าพนักงานทั้งหมดมีผลตรวจเป็น Negative หรือไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นการยืนยันว่าบริษัทมีมาตรการในการตรวจคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่โรงงาน, สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่, มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม, จัดเตรียมแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงาน, ขอความร่วมมือพนักงานไม่เดินทางไปจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง ทั้งยังเพิ่มความถี่ในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ จากเดิมเดือนละ 1 ครั้ง เป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจแก่คู่ค้าว่าโรงงานของ STGT มีมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดและสามารถเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ติดต่อเรา