กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งมอบความห่วงใย แจกถุงมือยางเพื่อปกป้องทุกสัมผัสให้ปลอดไวรัส COVID19

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องชาวไทยเป็นจำนวนมาก กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีความห่วงใยและใส่ใจจึงได้เตรียมถุงมือยางศรีตรังโกลฟส์กว่า 10,000 คู่ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต เพื่อสวมใส่เมื่อต้องจับสิ่งต่างๆ บนพื้นที่สาธารณะ โดยถุงมือยางศรีตรังโกลฟส์สามารถปกป้องไวรัส COVID19 ผ่านการสัมผัสได้ อีกทั้งยังช่วยคลายความวิตกกังวลและสร้างความอุ่นใจในการดำเนินชีวิตของพี่น้องชาวไทยอีกด้วย ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมส่งมอบการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ไปสู่ทุกชีวิตทั่วโลก

Contact Us