ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมสร้างอาชีพ ต่อยอดโอกาสเพื่อคนพิการ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์ประสานงานการจ้างงานคนพิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดงานโครงการต่อสัญญาการจ้างงานพนักงานคนพิการและอบรมปฐมนิเทศการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ ปี 2563 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ ศรีตรังโกลฟส์ ยังได้เข้าพบพนักงานคนพิการเพื่อให้ข้อมูลการใช้สิทธิประกันสังคม พร้อมทั้งได้จัดงานปีใหม่เพื่อเลี้ยงอาหารและกิจกรรมเล่นเกมและแจกของขวัญปีใหม่อีกด้วย เพื่อสร้างความสนุกสนานเป็นกันเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ถือว่าเป็นการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพจิตใจของพนักงานผู้พิการในอีกทางหนึ่งด้วย ตามนโยบายความยั่งยืน Sharing Touch of Love ของศรีตรังโกลฟส์ ที่พร้อมขับเคลื่อนการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ ที่จะทำให้ผู้พิการเข้าถึงโอกาสในการทำงานจนมีรายได้ที่สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

Contact Us