ศรีตรังโกลฟส์ รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่ปะกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันคนพิการสากล โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ซึ่ง ศรีตรังโกลฟส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญและพร้อมส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการ โดยมุ่งในการส่ง เสริมการสร้างอาขีพของผู้พิการมีให้รายได้ที่ยั่งยืน พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ตามนโยบายความยั่งยืน Sharing Touch of Love ของศรีตรังโกลฟส์ ที่พร้อมส่งต่อสัมผัสแห่งรักแก่ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ เพื่อสร้างความสุขและการร่วมกันของทุกคนในสังคมอย่างยั่งยืน

Contact Us