ศรีตรังโกลฟส์ มอบเครื่องบริโภคเนื่องในเดือนรอมฎอน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ชุมชนตำบลบางหมาก ตำบลควนธานี และตำบลควนปริง จังหวัดตรัง เพื่อมอบน้ำดื่มศรีตรังและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับมัสยิดในชุมชน เนื่องในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2564 ทั้งยังสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวมุสลิมในชุมชนร่วมกันทำอีบาดะห์ (ทำความดี) เช่น การกล่าววาจาด้วยคำปฏิญาณตนทั้งสองประโยค การทำพิธีละหมาด การจ่ายซะกาต และอื่นๆในช่วงเดือนรอมฎอนอีกด้วย ซึ่งศรีตรังโกลฟส์มุ่งมั่นที่จะสืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่ท้องถิ่น รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แบ่งปันสิ่งดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

Contact Us