เมื่อวัน 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลระโนด จัดกิจกรรม 12 สิงหาคมประชาเทิดไท ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยภายในกิจกรรมได้มีการปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า และลูกปลาหมึกที่เพาะพันธุ์โดยธนาคารปูบ้านแลค่าย จำนวนกว่า 2,000,000 ตัว อีกทั้งยังร่วมเก็บขยะตามแนวชายหาด ซึ่งได้ขยะน้ำหนักว่า 20 กิโลกรัม เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์และช่วยในการจัดระบบนิเวศน์ของสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ตามนโยบายความยั่งยืน Sharing Touch of Love ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมส่งต่อสัมผัสแห่งรักแก่ทุกชีวิตบนโลกใบนี้ เพื่อสร้างความสุขและการร่วมกันของทุกคนในสังคมอย่างยั่งยืน

联系我们