แบ่งปันสัมผัสแห่งรัก

โครงการเพื่อความยั่งยืน

STGT แบ่งปันรักให้ชุมชน

STGT แบ่งปันรักให้แก่เด็กๆ

STGT แบ่งปันรักแด่ผู้ป่วยเรื้อรัง

STGT แบ่งปันรักแด่ผู้พิการ

STGT แบ่งปันรักแด่ผู้สูงอายุ

กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ศรีตรังโกลฟส์ ห่วงใยชาวชุมชน จัดโครงการปันความห่วงใย สู่ผู้ป่วยเรื้อรัง

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ จัดโครงการปันความห่วงใยสู่ผู้ป่วย Sharing Touch of Love

ติดต่อเรา