รับผิดชอบ & แบ่งปันสัมผัสแห่งรัก

รับผิดชอบ &
แบ่งปันสัมผัสแห่งรัก

ที่ STGT เราไม่เพียงแต่ผลิตถุงมือแห่งชีวิตเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าทั่วโลกแล้ว เรายังมุ่งมั่นและสนับสนุนผลักดันการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อสังคมและโลกที่ดีขึ้นร่วมกันอย่างยั่งยืน

OUR PRIORITIES

OUR STORIES

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

STGT แบ่งปันรักให้ชุมชน

STGT แบ่งปันรักให้แก่เด็กๆ

STGT แบ่งปันรักแด่ผู้ป่วยเรื้อรัง

STGT แบ่งปันรักแด่ผู้พิการ

STGT แบ่งปันรักแด่ผู้สูงอายุ

กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ศรีตรังโกลฟส์ ห่วงใยชาวชุมชน จัดโครงการปันความห่วงใย สู่ผู้ป่วยเรื้อรัง

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ จัดโครงการปันความห่วงใยสู่ผู้ป่วย Sharing Touch of Love

ติดต่อเรา