เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนตั้งแต่บริเวณหน้าโรงงานจนถึงแยกบางหมาก เพื่อปรับให้ถนนมีความสะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ และทำให้ถนนบริเวณรอบโรงงานน่ามองมากยิ่งขึ้น ภายใต้กิจกรรมบางหมากสดใส ร่วมใส่ใจ เส้นทางสัญจร ครั้งที่ 1/2562

Other SD Project

ศรีตรังโกลฟส์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ป่าชายเลน ปล่อยพันธ์ปลาและเก็บขยะ

ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมกิจกรรมเติมสี เติมใจ ให้บางหมาก

ติดต่อเรา