นักศึกษาสัตวแพทย์ถือเป็นความหวังและอนาคตของเหล่าสัตว์ต่างๆ บนโลกใบนี้ เพราะพวกเขาจะเติบโตขึ้นไปเป็นสัตว์แพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญในการช่วยดูแลรักษาสัตว์ต่างๆ รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาของพวกเขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ในการช่วยรักษาสมดุลวงจรธรรมชาติ ป่าไม้ และสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเรา

บริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ เข้าใจถึงความสำคัญและพร้อมสนับสนุนนักศึกษาสัตวแพทย์อย่างเต็มที่ โดยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัตนาและส่งเสริมกิจกรรมดีๆ ที่พวกเขาตั้งใจทำด้วยแรงกายและใจที่บริสุทธิ์ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถุงมือแห่งชีวิตของเราอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนในด้านต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เพื่อปกป้องทุกสัมผัสของเหล่าน้องนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายและเพื่อเหล่าสัตว์ต่างๆ จะได้รับการดูแลได้อย่างดีที่สุด

ติดต่อเรา