ข่าวสารด้านความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งมอบความห่วงใย แจกถุงมือยางเพื่อปกป้องทุกสัมผัสให้ปลอดไวรัส COVID19

กลุ่มบริษัทศรีตรังเผยยอดบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์รวมทั้งสิ้น 2 ล้านชิ้นเพื่อร่วมต่อสู้กับโรคโควิด-19 (COVID-19)

STGT บริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ 1 ล้านชิ้น ให้จีนร่วมต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “COVID-19”

ศรีตรังโกลฟส์ มอบความสุขในวันเด็ก พร้อมเสริมสร้างสำนึกรักษ์โลก

ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมสร้างอาชีพ ต่อยอดโอกาสเพื่อคนพิการ

ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมกิจกรรมเติมสี เติมใจ ให้บางหมาก

ศรีตรังโกลฟส์ ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงมือยางให้ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 23

ศรีตรังโกลฟส์ รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

ศรีตรังโกลฟส์ ส่งต่อความปลอดภัย มอบถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

ติดต่อเรา