ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการมอบถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ที่เข้ามารับบริจาคโลหิต บริเวณอาคารปาร์คเวนเชอร์ เพลินจิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานเจาะเลือด ซึ่งการเจาะเลือดทุกครั้งต้องมีความสะอาดสูงและปราศจากเชื้อโรค อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการติดเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับบริจาคโลหิตอีกด้วย

ทั้งนี้ ได้มีพนักงานให้ความสนใจและเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งโลหิตที่ได้จากการบริจาคทั้งหมดจะนำไปให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตเพื่อรักษาพยาบาล ซึ่งศรีตรังโกลฟส์มีการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงจิตสำนึกสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของชาวศรีตรังอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด พร้อมส่งมอบ ‘การปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย’ (Touch of Life) ไปสู่ทุกชีวิตทั่วโลก

ติดต่อเรา