เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรัตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่มัสยิดในชุมชน จำนวน 10 มัสยิด เพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 และเพื่อส่งเสริมให้ชาวชุมร่วมกันทำอีบาดะห์ (ทำความดี) ในช่วงเดือนรอมฎอน

Other IR Press

Amfori BSCI

Our Social Responsibility during Covid-19

Contact Us