เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้ป่าชายเลน ปล่อยพันธ์ปลาและเก็บขยะ ณ ป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ ตำบลลีเล็ค อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำสะอาด เพื่อมุ่งฟื้นฟูและบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมรวมถึงสร้างระบบนิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อชุมชน

Other SD Project

ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมกิจกรรมบางหมากสดใส ร่วมใส่ใจ เส้นทางสัญจร ครั้งที่ 1/2562

ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมกิจกรรมเติมสี เติมใจ ให้บางหมาก

Biomass power

Contact Us