ศรีตรังโกลฟส์ ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงมือยางให้ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบถุงมือยางศรีตรังโกลฟส์ให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้ในการออกค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนบ้านท่าคุระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

โดยน้องๆ นักศึกษาได้มีการทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียน การจัดทำสื่อการเรียนการสอน ซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องเรียน ทั้งยังปรับปรุงอาคารเรียนโดยการทาสีให้ดูใหม่น่าเรียนและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ศรีตรังโกลฟส์พร้อมสนับสนุนการทำงานของเหล่าจิตอาสา เพื่อสร้างความรักความห่วงใยให้เกิดขึ้นบนสังคมไทยอย่างยั่งยืน

Contact Us