ศรีตรังโกลฟส์ ส่งต่อความปลอดภัย มอบถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตัวแทนจาก บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ที่เข้ามารับบริจาคโลหิต บริเวณอาคารปาร์คเวนเชอร์ เพลินจิต ทั้งนี้ ได้มีพนักงานให้ความสนใจและเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งโลหิตที่ได้จากการบริจาคทั้งหมดจะนำไปให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตเพื่อรักษาพยาบาล ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงจิตสำนึกสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของชาวศรีตรังอย่างยั่งยืน

Contact Us