ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมกิจกรรมเติมสี เติมใจ ให้บางหมาก

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนจาก บริษัท ศรีตรังโกล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เข้าร่วมกันทาสีอาคาร ปิดเชิงชายไม้ ปิดหน้าจั่ว และพัฒนาศาลาเอกประสงค์ (บ้านบางหมาก) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนรอบโรงงาน

Contact Us