กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงมือยางให้สำนักงานสาธารณสุขพัทลุง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งต่อความห่วงใยแก่ชาวชุมชน มอบถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน 40,000 ชิ้น ให้กับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฎิบัติงานและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปี 2 โดยกลุ่มบริษัทศรีตรังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน พร้อมทั้งขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตโรคโควิด-19 นี้ ไปด้วยกัน

Contact Us