ศรีตรังโกลฟส์ มอบถุงมือยางให้หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT มอบถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ที่เข้ามารับบริจาคโลหิต บริเวณอาคารปาร์คเวนเชอร์ เพลินจิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานเจาะเลือด ซึ่งการเจาะเลือดทุกครั้งต้องมีความสะอาดสูงและปราศจากเชื้อโรค อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการติดเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับบริจาคโลหิตอีกด้วย และได้มีพนักงานให้ความสนใจและเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งโลหิตที่ได้จากการบริจาคทั้งหมดจะนำไปให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตเพื่อรักษาพยาบาล ซึ่งศรีตรังโกลฟส์มีการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงจิตสำนึกสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของชาวศรีตรังอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด พร้อมส่งมอบ ‘การปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย’ ˹ Touch Of Life™˼ ไปสู่ทุกชีวิตทั่วโลก

Contact Us