STGT หยุดการผลิตโรงงานสุราษฎร์ฯ และตรัง 3 วัน หลังพบพนักงานรายวันติด COVID-19 วางมาตรการขั้นสูงสุด เร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่และชุมชนโดยรอบ พร้อมประเมินสถานการณ์อีกครั้งก่อนเปิดโรงงาน

บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หยุดการผลิตโรงงานสุราษฎร์ธานีและโรงงานตรังเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 28 – 30 พฤษภาคมนี้ หลังพบพนักงานรายวันที่เป็นคนไทยติด COVID-19 วางมาตรการดูแลพนักงานขั้นสูงสุด ดำเนินการกักตัวผู้เสี่ยงสูงและครอบครัวในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในโรงงาน บ้านพักพนักงานและชุมชนโดยรอบ พร้อมย้ำประเมินสถานการณ์อีกครั้งก่อนเปิดโรงงานผลิต

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก เปิดเผยว่า จากกรณีพบการ ติดเชื้อ COVID-19 ของพนักงานรายวันภายในโรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงงานจังหวัดตรัง บริษัทฯ ได้รับรายงานว่า ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 41 คน

ทั้งนี้ ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการดูแลพนักงานขั้นสูงสุดร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด โดยหยุดการผลิตโรงงานทั้ง 2 แห่งชั่วคราวเป็นระยะเวลา 3 วัน (28 – 30 พฤษภาคม 2564) และดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและความสะอาดภายในโรงงาน บ้านพักพนักงานและชุมชนโดยรอบในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งดำเนินการให้ผู้มีความเสี่ยงสูงทุกรายและครอบครัวกักตัวในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายหลังกลับมาเปิดโรงงานอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาประเมินความเหมาะสมของสถานการณ์อีกครั้ง หากมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาหยุดการผลิตชั่วคราว เพื่อสวัสดิภาพด้านสุขอนามัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบเป็นสำคัญ

Other IR Press

STGT สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฉีดวัคซีนแก่พนักงานครบ 2 เข็ม ยึดนโยบายการดูแลพนักงานและสังคมมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

STGT receives stand-alone A credit rating, reinforcing its business and financial strength

STGT to reopen Trang plant on June 16, with 11 strict anti-Covid-19 measures to ensure consumers’ confidence

Contact Us